Fyrløkto får 150.000,- ekstra

Kåre Løkhammer frå Venstre er leiar for RHO-komiteen i Stord (rehabilitering, helse og omsorg).
Komiteen hans var samrøystes på å løyva desse midlane, og gjekk imot rådmann Reidun Myklebust si tilråding om ikkje å løyva meir pengar i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Stemninga i komiteen var at me som politikarar må visa kva me vil. Så lenge kommunen ikkje har noko anna tilbod til rusmisbrukarane enn Fyrløkto, så vil me støtta dette, fortel Løkhammer.

Les alt i Sunnhordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**