– Gjør ikke hovedjobben

Venstres leder Lars Sponheim er urolig for at Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 ikke gjør hovedjobben med å få ned renten, og dermed bidra til å sikre de mange som nå rammes av finansuro både nasjonalt og internasjonalt. – Det er ikke nødvendigvis slik at et svakt ekspansivt budsjett er feil medisin i dagens konjunktursituasjon, men den samlede innretningen i budsjettet blir feil, sier Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Lars Sponheim mener skattelette er mer effektivt for å få ned renten.

Lars Sponheim mener skattelette er mer effektivt for å få ned renten.
Foto: Rune Kongsro

– Samlet bidrar ikke budsjettet til at rentene kan gå ned så raskt og så mye som nødvendig. Det er utelukkende offentlige utgifter som nå økes, når regjeringen øker oljepengebruken med 14 mrd kroner, mens vi vet at for eksempel målrettet skattelette er et mer effektivt virkemiddel, påpeker Sponheim.

Ingen framtidsrettede grep
Venstres leder er skuffet over at Regjeringen i denne situasjonen ikke tar noen viktige grep som viser vilje til nødvendig omstilling for å sikre arbeidsplasser, bedrifter og hjem også i framtiden:

 Sponheim mener det ikke satses på miljøvennlig skatt eller næring.

Sponheim mener det ikke satses på miljøvennlig skatt eller næring.
Foto: Luth

– Omlegging av skattesystemet fra rød til grønn skatt er helt fraværende, det er ingen målrettet satsing på nyskaping, innovasjon og det miljøvennlige næringslivet. Det er dette som skal sikre velferden i framtiden, og den nødvendige omstilling og modernisering av offentlig sektor er like fraværende som den har vært i hele denne regjeringens virketid, mener Sponheim.

Eierskap til norske bedrifter
Lars Sponheim stiller seg også undrende til at regjeringen fortsetter sitt målrettede angrep på norske bedriftseiere. – Regjeringens medisin med å stramme inn skatteskruen overfor de som vil investere og eie i norske bedrifter er helt feil i dagens situasjon med uro på børser og finanskrise. Det er åpenbart at regjeringen ønsker å redusere privat eierskap i norsk næringsliv.

 Stortingsforliket om klima blir ikke fulgt opp på fornybar energi, mener Sponheim.

Stortingsforliket om klima blir ikke fulgt opp på fornybar energi, mener Sponheim.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Klimaforliket
Venstre er glad for at Regjeringen i all hovedsak følger opp det offensive klimaforliket som Venstre, Høyre og KrF fikk regjeringspartiene med på, men er skuffet over manglende satsing på fornybar energi. Venstre har heller ingen forståelse for at regjeringen velger å bruke 200 mill. kroner i 2009 til petroleumsaktivitet i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VII og Troms II).

Brutte løfter
Selv om regjeringen nå bruker 14 mrd mer fra pensjonsfondet, er det en rekke løfter fra Soria Moria som ikke blir oppfylt. – Det største og viktigste løftebruddet er at fattigdommen heller ikke denne gangen blir utryddet. Noen 100-lapper ekstra til de fattigste vil ikke gjøre store endringer for de med lavest inntekt og størst problemer. I stedet tyr regjeringen til enkel symbolpolitikk i skattesystemet som ikke er tilpasset verken utfordringen for de med stor gjeld eller den internasjonale finansuroen, sier Sponheim.

 Venstre har tidligere foreslått mange av sakene som nå løftes fram i statsbudsjettet.

Venstre har tidligere foreslått mange av sakene som nå løftes fram i statsbudsjettet.
Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

Velkommen etter
Venstre registrer også med en viss grad av tilfredshet at Regjeringen i statsbudsjettet for 2009 fremmer en rekke av de forslagene som Venstre har fremmet tidligere, men som regjeringspartiene har stemt i mot. Dette gjelder for eksempel økte sparebeløp i BSU-ordningen, økte bunnfradrag i arveavgift og formuesskatt, oppheving av inntektsbegrensninger for 68- og 69-åringer, oppretting av hvileskjæret i forskning og høyere utdanning og satsing på kollektivtransport i og rundt de største byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**