Regionvegsjefen forholder seg til både statlig og fylkeskommunalt nivå når det gjelder vegspørsmål

Spørsmål i fylkestinget fra May Valle, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I flere avisoppslag fremstår regionvegsjefen som steil motstander av opprettholdelse av ferjen

Ferge

Foto: Arne Langset

Skutvik-Skrova-Svolvær, til tross for at det er uttrykt stor politisk vilje til å opprettholde driften. I tillegg fortelles det om møter om saken der man opplever at regionvegsjefen går i rette med politisk miljø. Dette danner grunnlag for at det er flere i Nordland-samfunnet som lurer på hvilken rolle regionvegsjefen har i forhold til politisk nivå.

Hvem er det som er Nordlandssamfunnets talerør overfor Statlige myndigheter, er det fylkesråd for samferdsel eller er det regionvegsjefen, eller er det begge? Oppfatter fylkesråden at regionvegsjefen er på linje med fylkeskommunen i denne saken?

Svar kommer onsdag 15.november i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**