Endelig en løsning for Voldsløkka

– Jeg er glad for at det nå endelig er kommet til en løsning for Voldsløkka i bystyret, sier Ola Elvestuen. Et omforent forslag fra Venstre ble vedtatt i bystyret onsdag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

– Utbygging av disse idrettsanleggene på Voldsløkka er svært viktig både for bredde- og toppidretten, sier Ola Elvestuen.

Onsdagens bystyrevedtak legger til rette for ny matchbane for fotball, landhockeybane og kunstisflate vinterstid, ny bedriftsidrettshall og skatehall.

Vedtaket, basert på et forslag fra Venstres Guro Fjellanger, lyder som følger:

1. Voldsløkka utvikles basert på følgende:

– Landhockeybane med internasjonale mål og med kunstisflate vinterstid anlegges der matchbanen ligger i dag.
– Ny matchbane for fotball anlegges på grusbanene, i det sørvestre hjørnet av Voldsløkka.
Det skal kunne legges opp til en etappevis utbygging av matchbanen.
– Ny bedriftsidrettshall vurderes innpasset i selve tribuneanlegget til ny matchbane. OBIK-hallen skal søkes realisert enten før eller samtidig med etablering av tribuneanlegget.
– Plassering av skatehallen avklares endelig i forbindelse med reguleringsplanen for skatehallen. Skatehallen søkes fortrinnsvis plassert øst for dagens matchbane. 

– Alle idrettsanlegg, herunder ny bedriftsidrettshall, skatehall, landhockeybane og matchbane skal plasseres slik at de ikke hindrer gode siktlinjer og gjennomgang fra Stavangergata til de øvrige delene av Voldsløkka og Bjølsenfeltet.

2. Byrådet bes holde komiteen løpende orientert om utrednings- og evt. reguleringsarbeid knyttet til mulig fremtidig disponering av Heidenreichtomten til skoleformål, barnehageformål og idrettsformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**