Fylkesårsmøte i Ål 7. – 8. februar

Fylkesårsmøtet 2009 for Buskerud Venstre arrangeres helgen 7. – 8. februar på Thon Hotel Hallingdal i Ål. Alle konstituerte lokallag kan sende delegatar, og vi håper på at så mange som mulig tar turen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesårsmøtet 2009 for Buskerud Venstre avholdes 7. – 8. februar på Thon Hotel Hallingdal i Ål.

Venstrekake

Foto: M. A. Bjørkli.

Møtet begynner lørdag 7. februar kl. 12.30. Fra kl. 11.30 blir det registering og lunsj. Årsmøtet avsluttes søndag 8. februar kl. 12.15, deretter blir det lunsj.

Den store saken på årets årsmøte vil være å ta stilling til stortingsvalgprogrammet. Det er en rekke viktige dissenser og andre saker fylkesårsmøtet skal ta stilling til.

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreplan
Sak 2 Konstituering
Sak 3 Godkjenning av forretningsorden
Sak 4 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 1.-2. februar 2008
Sak 5 Politisk innledning
Sak 6 Behandle Stortingsvalgprogram 2009 – 2013
Sak 7 Behandle innkomne forslag
Sak 8 Forslag til vedtektsendringer
Sak 9 Politiske uttalelser
Sak 10 Årsmelding fra Buskerud Venstre 2008
Sak 11 Årsmelding fra fylkestinggruppen 2008
Sak 12 Regnskap 2008, budsjett 2009 og kontingent 2009
Sak 13 Handlingsplan og møteplan 2009
Sak 14 Valg
Sak 15 Valgkampplan for Stortingsvalget 2009

Venstrekvinnelaget holder sitt årsmøte på lørdag kl 18.00, rett etter at fylkeslagets årsmøte er avsluttet etter første dag.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**