Stiller ordføreren til veggs

Sindre Westerlund Mork og Venstre reagerer kraftig på at det ikke har vært gjort noe med trafikkproblemene i Moss sentrum. Nå leverer de en interpellasjons til mandagens bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Venstre er bekymret for det vi vil karakterisere som manglende oppfølging av sentrumsplanen. I praksis oppfatter Venstre det som om alle utbygginger av noe omfang i sentrum, etter at sentrumsplanen ble vedtatt, i realiteten har blitt gjennomført som dispensasjoner fra planen. Etter Venstres mening kan ikke dette forholdet fortsette, sier Westerlund Mork.

– Vi har det siste året sett en rekke utspill på store planer som, dersom de gjennomføres slik de er presentert, også krever dispensasjon fra sentrumsplanen. Jeg kan kort nevne nytt hotell i sentrum (Gudes gate/Torggata) og et såkalt signalbygg i området ved Værlesanden. Etter presentasjoner og utspill i media, gis det inntrykk av at administrasjonen og/eller ledende politikere i Moss, har gitt uttrykk for at dette er saker som kan bli en realitet. En realitet som altså igjen vil bryte med sentrumsplanen, bemerker han.

Mandag stiller han følgende spørsmål til ordfører Paul-Erik Krogsvold (Ap):

Vil ordføreren ta et initiativ til å rullere sentrumsplanen slik at den kan komme i samsvar med de endringer som har skjedd som følge av de utbygginger som er gjort i sentrum?
Vil ordføreren la bystyret ta stilling til om vi skal legge ned forbud mot dispensasjon fra sentrumsplanen inntil denne er rullert?
Forslag til vedtak (dersom ordføreren legger saken fram for votering):

Bystyret ber om at sentrumsplanene rulleres innen utgangen av 2009.
Bystyret pålegger teknisk utvalg å ikke vedta dispensasjoner fra den gjeldende sentrumsplanen, men eventuelt legge saken fram for bystyret til vurdering dersom de mener det er helt nødvendig for saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**