– Agder Energi bør satse på vindkraft, ikkje mobiltelefoni

Venstres Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad bad om at Arendal kommunes representantar i Agder Energi tar opp spørsmål om sterkare satsing på

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


vindkraft og annan fornybar energi i den vidare eigarstrategien for Agder Energi. Venstres to representantar ga også eit signal om at Agder Energi bør halde seg til kjerneområda sine, og halde seg unna prosjekt som ligg fjernt frå formålet. Som eksempel nemnte Venstre engasjementet i mobiltelefoni for noen år sidan som forretningsområde Agder Energi skal halde seg unna.

Dega Abdi Aman

Foto: Jan Kløvstad

Venstres Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad bad om at desse tankane følgjer saka om “Innspill fra kommunen til eierskapsmelding for Agder Energi AS”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**