Kvassheim: Venstre vil samarbeide om statsbudsjettet

Kommunenes Sentralforbund i Rogaland arrangerer i dag sitt fylkesmøte i Haugesund. Et av temaene på møtet var statsbudsjettet. Stotingsrepresentant Gunnar Kvassheim gjorde det i sitt innlegg klart at Venstre vil være med å bidra til et statsbudsjettet som fanger opp den pågående finanskrisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Kvassheim pekte blant annet på at kommunenes virkelighetsbeskivelse ofte fortoner seg annerledes enn kommunalministerens. Han viste også til at regjeringens forståelse av finanskrisen har endret seg kraftig fra statsbudsjettet ble lagt fra og fram til i dag.

— Finansministeren har beveget seg fra å si at Norge kan bli berørt, til å si at vi vil bli rammet, sa Kvassheim. —I den sammenhengen er det nødvendig å bidra til et bredt samarbeid om statsbudsjettet, sa han videre.

Kvassheim kritiserte også regjeringen for å kun fortelle halve sannheten om veksten i kommuneøkonomien. samtidig som det har vært en stor vekst i overføringene til kommunene har det også vært en betydelig prisstigning.

— Dette fører til en forventningskrise hos borgerne, sa Kvassheim. — Når de på den ene side hører om vekst, samtidig som de opplever at kommunene må skjære ned på tilbudet er det med på å bryte ned respekten for politikk og politikere.

Kvassheim kom også inn på at mange kommuner i Rogaland gjør en god jobb i vanskelige tider. Han oppfordret kommunene til å arbeide mer med å informere egne borgere om nettopp dette. Han pekte også på at noe av det viktigste framover vil være å legge til rette for et aktivt næringsliv som bidrar til økte skatteinntekter også i årene framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**