Solhjell ser deg

– Hvorfor er det nødvendig å kartlegge hver enkelt elevens seksuelle legning, religiøse oppfatning, etniske tilhørighet samt sosiale og helsemessige forhold for å få god nok informasjon til å kvalitetsutvikle skolen, spør Leder i Østfold Venstre, Sindre Westerlund Mork.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kunnskapsministeren vil, i henhold til et lovforslag, at elevene skal overvåkes og kartlegges. Dette skal visstnok gi bedre informasjon om hva som skjer i skolen, også om kvaliteten. Men hvorfor trenger de å vite hvilken seksuell legning elevene har for å kartlegge kvaliteten i skolen? For ikke å snakke om religiøs oppfatning, etnisk tilhørighet samt sosiale og helsemessige forhold.

Venstre mener dette er et brudd på personvernet. Registeret kan gjøre at elevene individuelt kan kartlegges og følges i hele utdanningsløpet. Vi frykter rett og slett at det ikke blir en reell rett til å reservere seg mot å avgi sensitiv informasjon. Dette er nok et steg på vei mot et overvåkingssamfunn vi ikke kan være bekjent av.

Oppussing

Foto: S.Harby

Samtidig er det grunn til igjen å stille spørsmål med hva vi vil med lærernes arbeidsdag. Venstre vil ha flere og dyktigere lærere i skolen. Da er det underlig at lærerne og skolen utsettes for mer og mer rapporteringsplikt og byråkrati. Venstre frykter at lærernes kreativitet, engasjement og utvikling av læringsmiljøet avløses av økende kontroll, skjemavelde og møtevirksomhet.

Utdanningssystemet er et grunnleggende element i vårt velferdssamfunn. Venstre er derfor også opptatt av systematisk kvalitetsutvikling som bidrar til en bedre skole. Men det er mulig å bruke samfunnsdata og personanonyme metoder for å skaffe informasjon som er god nok til dette. Venstre mener at lovforslaget om individkartlegging må avvises.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**