Finn Dale Iversen foreslått som medlem i dyrevernnemnda

Finn Dale Iversen (V) blir fremmet som kandidat til dyrevernnemnda i Drammensregionen. Hurum kommunestyre er bedt om å fremme forslag til 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til nemnda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dyyrevernnemnda i Drammensregionen betjener kommunene Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker og Røyken. Nemnda skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Det er Mattilsynets regionkontor som står for utnevnelsene som vil gjelde fra 01.01.09.

Dyrevernnemnda skal i hovedsak ha ansvar for kjæledyrsaker. De faste medlemmene i dyrevernnemnda bør være engasjerte, aktive og dyktige tilsynspersoner. Arbeidet vil bestå i å føre tilsyn med dyrehold, eksempelvis etter mottatt bekymringsmelding, skrive utkast til tilsynsrapporter og delta i møter i nemnda, heter det i brevet fra Mattilsynet.

I kommunestyrets møte 4. november ble det vedtatt å fremme følgende kandidater til nemnda:

Medlemmer:
Finn Dale Iversen
Anette Ødeskaug

Varamedlemmer:
Per Ivar Gunnerud
Torger Ugstad

Nestleder i Hurum Venstre Finn Dale Iversen

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Finn Dale Iversen er økolgisk bonde og har både kyr, hester og kjæledyr på gården.

versen var en av de første i landet som startet med økologisk landbruk, nærmere bestemt i 1975.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**