Vil ha nasjonalt forskningssenter for universell utforming til Gjøvik

Oppland Venstre oppfordrer Regjeringen om å opprette et nasjonalt forskningsenter for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik. I sitt forslag til statsbudsjett for 2009 vil Venstre bevilge 5 mill kr. til et nasjonalt forskningssenter for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Høgskolen i Gjøvik er i gang med bygging av et testlabratorium for universell utforming og har Norges eneste doktorgradsstipendiat på universell utforming. Det er allerede etablert et samarbeid med flere brukerorganisasjoner om medfinansiering og utprøving, for å sikre at en oppnår best mulig tilrettelegging for alle i arbeidet med universell utforming.

Samarbeidsregjeringen ( Bondevik II ) konkurranseutsatte Gjøvikbanen og stilte strenge krav til universell utforming til driveren. Denne strekningen kan i dag sees på som en pilotstrekning for universell utforming av jernbane. Rom Eiendom, NSB, Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune og Gjøvik fylkeskommune legger stor vekt på universell utforming i planleggingen av den nye Skysstasjonen i Gjøvik.
Gjøvik kommune er for øvrig blant kommunene som er valgt ut som piloter i kommunesektoren. Det ligger derfor godt til rette for å utvikle et kompetansemiljø med nasjonal betydning innen universell utforming nettopp på Gjøvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**