12 voksne og 3 barn

Randaberg tar imot 15 asylsøkere i 2009: Fellesforslaget fra Ap, KrF og Venstre fikk flertall i kommunestyret, og Randaberg vil bosette 12 voksne og 3 mindreårige asylsøkere. Familiegjenforening kommer i tillegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Randaberg får integreringstilskudd knyttet til asylsøkere. Kommunestyret ville ikke være med på Venstres forslag som ønsket at asylbudsjettet ikke skal gå med overskudd. Kommunestyret vil ha muligheten åpen til å kunne flytte øremerkede asylpenger over til andre formål. Kommunestyret ville heller ikke løfte et eventuelt overskudd opp til politisk behandling.
Vi skal visstnok ikke vite når disse asylpengene eventuelt flyttes over til andre områder…
Grunnen til at Venstre ville ha åpenhet om eventuelle overføringer, er fordi slike skjulte overføringer har skjedd tidligere i kommunen da Randaberg mottok sin øremerkede andel fra et annet område…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**