Forbyr fysisk straff av barn

Venstre fikk i vår flertall for et forslag om å forby fysisk avstraffelse av barn og er fornøyd med at regjeringen følger opp med et lovforbud slik Stortinget har bedt om. Kun FrP stemte imot et slikt forbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag mot å forby fysisk avstraffelse av barn.

Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag mot å forby fysisk avstraffelse av barn.

Venstre fremmet forslaget om en klargjøring i barneloven slik at det ikke skal være tvil om at fysisk avstraffelse av barn er forbudt i Norge. Stortinget ber nå Regjeringen om å endre barneloven og straffeloven, slik at det blir straffbart å benytte fysisk avstraffelse mot barn. Bare Fremskrittspartiet stemte imot forslaget.

 Trine Skei Grande (V) er sjokkert over at Frp stemte mot forslaget om å forby klaps mot barn.

Trine Skei Grande (V) er sjokkert over at Frp stemte mot forslaget om å forby klaps mot barn.

Sjokkert over Frp
– Det er bra at regjeringen følger opp Venstres forslag og det et flertall på Stortinget har bedt om, men jeg er samtidig sjokkert og skuffet over at Fremskrittspartiet stemte imot, sier forslagsstiller og medlem i familie- og kulturkomiteen, Trine Skei Grande (V).

Fremskrittspartiet viser i sine merknader til at en ved å sette alvorlig mishandling og grov vold mot barn i samme bås som foreldre som gir lette klaps, får en rettstilstand som ikke avspeiler verken den allmenne rettsoppfatning eller sunn fornuft.

– Det er uforståelig for meg at et politisk parti kan mene at det skal være lov å tildele barn “lettere klaps” i oppdragelsesøyemed, fortsetter Skei Grande (V).

Unisont fagmiljø
Hun viser til at et unisont fagmiljø uttaler at bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelse ikke er bra for barn, og at Barneombudet har applaudert forslaget.

Hele forslaget kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**