– En skuffende konklusjon

– Når sluttmeldingen fra Kystverket endelig er lagt frem, er det skuffende at de har kommet til at vraket bør bli liggende. Regjeringen velger en dårlig og kortsiktig løsning om de velger å ikke heve vraket av U-864 nå, mener gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre Harald Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Harald Hove portrett

Ubåtvraket ligger utenfor Fedje med enorme mengder kvikksølv i rustne stålbeholdere. Utslipp fra vraket er allerede begynt og registrert som forhøyede konsentrasjoner i bunnmassene omkring vraket. De biologiske følgene av selv minimale utslipp er alvorlige. Voksne som utsettes for kvikksølv får neurologiske skader og mengden alvorlige fosterskader i områder med lokale kvikksølvforurensinger er store.

– Den beste løsningen er å heve vraket og på den måten få fjernet det usikkerhetsmomentet som det giftige kvikksølvet representerer, sier Hove. – Det bør være hevet over enhver tvil at det ikke er tilstrekkelig å dekke til vraket og de forurensede sedimentene. Å utsette hevingen vil bare utsette problemet, noe også rapporten konkluderer med når de likestiller risikoen i det langsiktige perspektivet, påpeker Hove.

Anne Beth og Harald

Frykter for Norges miljøomdømme
– Blir vraket liggende frykter jeg at norske myndigheter vil miste troverdighet i internasjonale miljøspørsmål. Ethvert argument fra norske myndigheter om å rense radioaktive utslipp fra Storbritannia eller andre vil falle på sin egen urimelighet dersom det lekker kvikksølv fra et vrak vi har latt ligge rett utenfor vår egen stuedør, mener gruppelederen.

Truer havmiljø og fiskeri
Utfallet av Fedje-saken vil danne praksis for det som skjer når neste miljøbombe oppdages. – Vraket er en stor miljøfare som truer havmiljøet og fiskeriene på store deler av Vestlandskysten. Vi må bruke de ressurser vi har til rådighet for å fjerne den miljøtrusselen ubåtvraket utenfor Fedje representerer, avslutter Hove.

For ytterligere kommentarer, ring:
Harald Hove – 9964 2370

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**