Lettvint svar om stråling

I Stortinget i dag tok Venstres Gunnar Kvassheim opp folks bekymring knyttet til stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk med helseminister Bjarne Håkon Hanssen. — Jeg er skuffet over at helseministeren tok denne problemstillingen på lettvint måte, kommenterer Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Gunnar Kvassheim viste til usikkerheten innen forskningen om helseeffektene knyttet til stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk.
— Når det er usikkerhet på et område som dette, taler det sterkt for at det bør etableres en politikk med utgangspunkt i føre-var prinsippet.

Behov for en bevisst politikk
Kvassheim understreket at Venstre er et teknologioptimistisk parti som gjerne tar i bruk teknologi i samfunnets og miljøets tjeneste
– Venstre ønsker samtidig en bevisst politikk omkring stråling fordi det er usikkerhet knyttet til effektene, la Kvassheim til

Bjarne Håkon Hanssen gav i sitt svar uttrykk for at det er vanskelig å finne argumenter for at dagens politikk bør strammes inn og at han stoler på de grenseverdier for denne typen stråling som er satt av verdens helseorganisasjon.

– Helseministeren var skråsikker i sin sak om at dagens politikk ivaretar helseaspektene av denne typen stråling. Jeg synes han håndterte problemstillingen på en lettvint måte, legger Kvassheim til

– Det var imidlertid positive signaler fra helseministeren om at arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på utfordringene innen el-følsomhet, og så skal se på de problemstillingene som Venstre tok opp i Stortinget i dag.

Fikk ikke svar av helseministeren
Venstres Borghild Tenden tok opp folks bekymring for strålefaren fra mastene for nødnett som er under utplassering i Bærum.
– Forstår helseministeren at folk er bekymret for strålingen fra nødnettet som bygges i Bærum når direktoratet ikke følger opp de retningslinjene som er etablert, og vil helseministeren bidra til at de konkrete utbyggingssakene i Bærum blir håndtert videre på en måte som skaper tillit hos de partene som er berørt?, spurte Tenden.

– Det var skuffende at helseministeren ikke svarte på spørsmålet mitt. Han er åpenbart komfortabel med situasjonen slik den er i dag, uttaler Borghild Tenden.

Les Kvassheims innlegg her.

Les Tendens innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**