Venstre med økt satsing på Østfoldbanen

I Venstres alternative statsbudsjett øker Venstre satsingen på Østfoldbanen og jernbanen i Osloområdet med i alt 210 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Borghild Tenden (V)

Borghild Tenden (V)

– Det er viktig for Venstre å satse mer på østfoldbanen fordi kapasiteten i dag er sprengt. Det fører til store forsinkelser og innstillinger. Banen knytter Norge sammen med resten av Europa og er svært viktig for mange pendlere, uttaler Borghild Tenden.

Forslaget til økt satsing er blant annet en oppfølging av NSBs satsing på nye innkjøp av togmateriell der NSB legger opp til såkalte rullende fortau — så hyppige avganger at rutetabellen blir overflødig — dersom staten får på pass en mer moderne infrastruktur.

Venstre foreslår også en ekstraordinær bevilgning på 100 millioner kroner til tiltak mot forsinkelser på jernbanenettet i Osloområdet

– Vi må få slutt på alle forsinkelsene og det haster med flere tiltak for å løse disse problemene. Tålmodigheten til de reisende er snart slutt, legger hun til.

– Venstres satser på fornying og modernisering av den eksisterende infrastrukturen. Flere peker på at de mange gode jernbaneprosjektene som i dag ligger på vent også er en viktig forutsetning for å satse på høyhastighetstog i fremtiden, avslutter Tenden

I forbindelse med Venstres alternative budsjett prioriterer Venstre følgende prosjekter:

Prosjekt Bevilgning

Byggestart Ski stasjon •60 mill. kroner

Planlegging dobbeltspor Sandbukta-Moss •25 mill. kroner

Planlegging dobbeltspor Onsøy-Halden •25 mill. kroner

Tiltak mot forsinkelser i Oslo-området •100 mil. kroner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**