Bare et lite tilbygg til…

Rismyhr blåser ut i ren frustrasjon mot fylkesmannens miljøvernavdeling i tirsdagens utgave av Lillesands-Posten. Vi har også reagert på enkelte vedtak, og vi mener også at lokale forhold må få spille inn. Det er en grunnleggende forutsetning for et levende lokaldemokrati! Men når deler av Høyre til stadighet ønsker å dispensere langt utenfor rammene vi er satt til å bestemme over, er det naturlig at fylkesmannen går ekstra nøye inn i sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Flørenes, Lillesand

Foto: Petter Natanael Toldnæs

Summen av alle større og mindre dispensasjoner i strandsona blir etter hvert stor, og resultatet kan bli mindre tilgjengelighet for folk flest. Et sted kan bygges ut én gang, og da okkuperer vi det området i uoverskuelig framtid. Det er mulig at Rismyhr ønsker størst mulig utbygging i strandsona for å få ned prisene, slik han ønsker i Høvåg. Men den rette medisin mot stadige opphevelser av vedtak fra fylkesmannen er å velge sine slag med omhu, og sørge for at de sakene vi ønsker å dispensere i er saklig og nøkternt begrunnet. Selv når noen søker om bare et lite tilbygg til…

Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

Trykket i Lillesands-Posten fredag 14. november 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**