Stilte spørsmål om svangerskapsomsorgen

I flere av Oslos bydeler er helsestasjonenes tilbud til gravide og nybakte mødre ikke gode nok. Linn Beate Kaald Thoresen stilte spørsmål om hvordan svangerskapomsorgen fungerer i Grorud i åpen halvtime i kveldens BU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Rannveig E. Bergerød Aase

I en del bydeler er det slik at nybakte mødre ikke får hjemmebesøk og gravide ikke kontroll hos jordmor. Det var NRK Østlandssendingen som meldte dette nylig, basert på en rapport byrådet har fått utført.
– Det er grunn til bekymring hvis tilbudet noen steder i Oslo ikke er bra, og mødre føler utrygghet, sier Linn Beate Kaald Thoresen.

Bydelsdirektør Helge Jagmann orienterte om at svangerskapsomsorgen i Grorud bydel gir tilbud til alle som tar kontakt. Etter fødselen tar helsestasjonen kontakt med alle. I tillegg er det gjennom Grorudalssatsningen et prosjekt kalt Stork, som retter seg mot oppfølging i forhold til sykdom, for eksempel diabetes.
– Vi har vårt på det tørre, sa bydelsdirektøren.

– Det er ansatt to jordmødre i bydelen, og jeg har notert at bydelen følger minimumskravene i forhold til loven. Men det er flott at det ikke er ventetid for de som tar kontakt til den første samtalen. Noen vil etterhvert ha mer behov enn andre, og trygghet under graviditet er viktig, sier Kaald Thoresen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**