Dørum gjester nominasjonsmøtet 6. desember -08

6. desember -08 avholder Buskerud Venstre sitt nominasjonsmøte i Sigdal foran Stortingsvalget 2009. Ulla Nordgarden fra Drammen er foreslått som nr. 2 på Stortingsvalglista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Odd Einar Dørum skal på møtet snakke om hvor Venstre står et år før valget, inspirere og informere. For Venstre er valgkampen allerede godt i gang.

Litt fakta om Odd Einar Dørum:
Odd Einar Dørum er stortingsrepresentant for Oslo Venstre. Han var samferdselsminister i Bondevik 1-regjeringen i 1997-1999, før han ble justisminister. Dørum var også justisminister i Bondevik 2-regjeringen i perioden 2001-2005.

Dørum har vært innvalgt stortingsrepresentant for Oslo siden 1997. Han har tidligere representert Sør-Trøndelag på Stortinget. Dørum har også vært gruppeleder i Venstre sin bystyregruppe i Oslo.
Dørum har vært leder av Venstre to ganger; 1982-86 og 1992-96. Han har også bakgrunn som nestleder (1964-65) og leder (1970-72) i Unge Venstre.

Foreløpig dagsorden nominasjonsmøtet:

Registrering kl. 10.00 – 10.30

Hilsen fra Sigdal kl. 10.30
v/ordfører Kari Ask og lokallagsleder Runolv Stegane

Åpning av nominasjonsmøte
v/leder Geir Stave

01. Godkjenning av innkalling

02. Konstituering – valg av i henhold til vedtektene § 8 f):
1) møteleder og varamøteleder,
2) en fullmaktsnemnd bestående av leder og to andre medlemmer
som gir innstilling til nominasjonsmøtet om godkjenning av
utsendingenes fullmakter, Alle utsendinger fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder og et styremedlem i lokallaget.
3) minst en referent som fører møteprotokollen,
4) et tellekorps,
5) to personer til å underskrive protokollen sammen med referenten og to personer til å
underskrive listeforslaget.

03. Godkjenning av dagsorden og kjøreregler

04. Politisk innledning, hvor står Venstre et år før valget?
v/stortingsrepresentant Odd Einar Dørum
Kort debatt.

05. Nominasjonsnemndas innstilling
Kandidatene får anledning til å presentere seg selv med maks 3 min, fra forslag 15 til 1.
LUNSJ kl. 12.30 – 13.30

Kulturelt innslag kl. 13.30 -13.45

Ulla Nordgarden og Ola Elvestuen

Foto: Tom Hedalen

06. Nominasjon
Fastsette listen til Stortingsvalget.

07. Avslutning av nominasjonsmøtet

Møteslutt kl. 16.00

Pr 15. nov. 08, med forbehold om endringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**