En parodi på styring

Venstre har betraktet budsjettkrisen i det rødgrønne fylkesrådet i Nordland fra sidelinja den siste uka, men nå kaster partiet seg nå inn i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Utad fremstår den politiske styringen av Nordland fylkeskommune usammenhengende og parodisk, sier May Valle, som er Nordland Venstres gruppeleder på fylkestinget.

les artikkelsen på NRK

logo nordland fylkeskommune

Venstre fremmer følgende spørsmål ved neste fylkesting:
Hvilke kjøreregler gjelder for parlamentarismen i Nordland?

Vi har i den senere tid sett flere eksempler på at fylkestingsgruppene til SV og SP fronter motsatte standpunkter enn egne fylkesråd i viktige prinsipielle saker, uten at dette får konsekvenser for sittende fylkesråd. De siste tiders eksempler er:
1. Uttalelse når det gjelder forvaltningsplan for Norskehavet. Fylkesrådet går mot petroleumsfrie soner. SP og SV sier de vil fronte et slik standpunkt.
2. Vindmøllepark på Sleneset. Fylkesråd for SV går inn for utbygging — SVs styre går imot.
3. Fylkesrådene fra SP stiller seg bak et samla budsjettforslag fra fylkesrådet. SPs fylkestingsgruppe lager egen.

Utad fremstår den politiske styringen av Nordland fylkeskommune usammenhengende og parodisk.
Kan fylkesrådslederen redegjøre for hvilke kjøreregler man har innført for praktiseringen av parlamentarismen i Nordland?
Kan fylkesordføreren ta initiativ til, på vegne av fylkestinget, å få ny vurdering av parlamentarismen i Nordland?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**