Møteplan for Nordland Venstre 2009

Styret i Nordland Venstre har satt datoer for styresamlinger, venstresamlinger og årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


<---- til organisasjon
Klikk her for aktivitetsplan – styremøter og referater

Januar 2009
10.-11. Rikspolitisk Nettverk (Norlandia Airport Hotel, Gardermoen)

Februar 2009
4. februar AU møte – Nettkonferanse om saksliste til årsmøte.
13. februar Styrmøte i Bodø
14. februar Nominasjonsmøte i Nordland Venstre
14-15. februar Årsmøte i Nordland Venstre
Fra sentralt hold kommer nestleder i Venstre Trine Skei Grande
23. februar Fylkesting

Mars 2009
14.—15. mars Rikspolitisk nettverk (Oslo/Gardermoen)
21.-22. mars Styremøte i Bodø

April 2009
xx. Delegatmøte Berit Woie Berg, delegasjonsleder
20. april Fylkesting
24.-26. april Landsmøte (Stavanger)

Mai 2009
23.—24. mai Rikspolitisk nettverk (Oslo/Gardermoen)

Juni 2009
6.-7. juni Styremøte utenfor fylkeshovedstaden
12.—13. juni Rikspolitisk nettverk (Oslo)
15. juni Fylkesting

August 2009

September 2009
14. september Valgdag m/ valgvake
29. september Fylkesting

Oktober 2009
24.-25. oktober Landskonferanse (laurdag — sundag)

November 2009
21 — 22. november Styremøte i Bodø

Februar 2010
13-14.februar Årsmøte i Nordland Venstre

I mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter pr telefon eller nettkonferanser mellom de som er satt opp i møteplanen.

ARKIV:
Møteplan 2008
<---- til organisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**