Kjøp Odd Einar Dørums nye bok

Så er boka komen, boka om Odd Einar Dørums tid som statsråd. Mest om justisministerperiodane, – om arbeidet med å “forene sosialpolitikk og justispolitikk. Rusmisbruk og barne- og ungdomskriminalitet skulle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


forebygges. Samtidig skulle terror og organisert kriminalitet bekjempes uten at borgernes rettigheter ble svekket. I disse skjæringspunktene ligger det mange vanskelige dilemmaer for en liberal politiker.”

Odd Einar Dørum på Frydenlund skole

Foto: Lasse N. Thue

Les kva denne politikkens heidersmann fortel om kva han gjorde, kvifor han gjorde det, kva han tenkte og dei dilemma han måtte løyse. Få justisministrar blir ståande så sterkt også i ettertida som Odd Einar Dørum. I over 40 år har han prega norsk politikk. Den nye boka “Ombudsmann på job” har han laga i samarbeid med Marit Meyer, som var personleg rådgjevar for han i justisministertida.

Les meir om boka her.

Forlaget har gitt eit spesialtilbod til Venstre-medlemer. Ordinær pris er kr 298,00. Som Venstremedlem kan du sende ein e-post til [email protected] og få boka for kr 260,00 portofritt tilsendt.

Bok, Dørum, Ombudsmann på jobb

Foto: Venstre

Ombudsmann på jobb
Odd Einar Dørum
i samtale med Marit Meyer
Commentum forlag
Vanleg pris kr 298,00
Venstrepris kr 260,00 – portofritt

Kjøp boka, les boka – og gi den bort til ein god venn ,- og så vil du sakne boka så mykje at du kjøper ei ny ei til deg sjølv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**