Rullebane Skagen

Interpellasjon fra May Valle Nordland Venstre til samferdselsråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stokmarknes Lufthavn Skagen betjener i dag om lag 100 000 passasjerer årlig. Av disse er det en stor andel syketransport til Bodø og Tromsø. Reiseutgiftene på denne strekningen er unødvendig dyr, og både Nordlandssykehuset og næringsliv bruker store ressurser til transport Dette skjer fordi Widerøes Flyveselskap i praksis har "monopol" på denne ruten, noe som er akseptert av Samferdselsdepartementet ved at ruta er tatt ut av anbudssystemet og flys såkalt kommersielt.
Widerøes pålegges dermed ingen krav fra staten, men kan sette standarden på produktet og ikke minst prisen selv.

Dette betyr at man ikke oppnår gevinst som en reell konkurransesituasjon kan skape. En konkurransesituasjon kan kun skapes ved forholdene legges til rette for at flere operatører kan betjene ruten. Dette kan kun skje ved at rullebanen forlenges 400 meter. Dette er kostnadsberegnet til ca 25 mill kroner. Investeringen er samfunnsmessig hensiktsmessig og vil gi gevinst både for offentlig og privat sektor. Trafikken pr dags dato fordelt på 80 % nyttetrafikk VS 20 % ferie/fritid reisende, noe som indikerer at flyplassen er til sterk samfunnsnytte.

Det kan som eksempel nevnes at en fullpris flybillett fra Skagen til Bodø er ca. kr. 1000,- t/r dyrere enn fra Leknes-Bodø — noe som er sammenlignbart. Leknes-Bodø er på anbudsrute, mens Skagen-Bodø flys på eget initiativ uten statsstøtte. Behovet for forlengelse av rullebanen har tidligere vært presentert for fylkestinget både av lokalpolitikere og næringsdrivende.

Spørsmål:
ER fylkesrådet engasjert i problemstillingen? Hvor står saken i dag ? Hva vil bli gjort fremover?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**