Årsmøtereferatet

Her er referatet fra årsmøtet. Det ligger også som en fil i menyen til venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Grimstad venstre sitt årsmøte 20. november 2008
Det møtte 15 personer på årsmøtet.

Saker:
1. Oppnevnelse av Møteleder, sekretær samt to personer til å signere protokoll.
møteleder: Arne Kristian Ekra
sekretær : Arnt Gunnar Tønnessen
to personer til å underskrive protokollen. Oddbjørn Ness og Margit E. K. Rinde

2. Årsmelding presentert av Arne Kristian Ekra. Positve tilbakemeldinger. Årsmeldingen legges ved referatet.
Styret har bestått av:
Leder: Arne Kristian Ekra
Nestleder: Hanne Sellæg
Økonomiansvarlig: Per Våje
Sekretær: Arnt Gunnar Tønnessen
Styremedlem: Anne Midlien

3. Regnskap presentert av Per Våje. Brukt 6000 mindre enn inntekter. Vi har 8675 på konto.

4. Endring av kontingent. Kontigenten beholdes på nåværende nivå.

5. Valg av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og varamedlemmer til styret for kommende år, samt valg av nye styremedlemmer.
Følgende styremedlemmer er på valg, eller går ut av styret:
Anne Midtlien og Per Våje. I tillegg har Hanne Sælleg bedt om å få fratre pga. Studier.
Valgkomiteen har bestått av Finn Ljøsne og Magne Våge. De la frem følgende forslag:
Leder: Arne Kristian Ekra foreslåes gjennvalgt
Nye styremedlemmer:
Marit E.Karlsen-Rinde
Per Våje tar gjennvalg for to nye år
Geir Nyborg
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. For kontinuiteten/rulleringen av styret ble Geir Nyborg valgt inn for et år for Hanne Sælleg
Vara til styret
Kristin Lundemo Brændeland og Inger Grethe Flatner Baehr har vært vara, begge tok gjennvalg og ble enstemmig valgt

6. Valg av to personer til å stå for revisjon av lagets regnskaper.
Foreslått:
Hanne Sælleg og Christian Danielsen
Enstemmig valgt
Valgkomité for 2009
Foreslått:
Finn Ljøsne og Magne Våge
Enstemmig vedtatt
Generelt om valg til verv. Medlemmene oppfordres til å være proaktive i forhold til valg/valgkomité slik at de får noen navn på blokka før de går i gang med prossen på styrekandidater.

7. Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet 6.-7. februar
Grimstad kan sende 6 personer til fylkesårsmøtet. Årsmøtet vedtok å sende følgende delegater:
Utsendinger: Styret og Øystein Haga
Vara Tove Nævisdal, Christian Danielsen, Magne, Gry Helen Fianbakken
Styret får fullmakt til å supplere listen ved behov.
Årsmøtet vedtok at vi gjerne ønsket fylksårsmøtet for Aust- og Vest-Agder lagt til Grimstad.

8. Valg av utsendinger til nominasjonsmøte 10.des i Arendal
Grimstad Venstre kan sende 5 personer til nominasjonsmøtet 10.desember.
Det kom inn forslag på 7 navn:
Forslag:
Arne Kristian Ekra, Hanne Sælleg, Anne Mo Grimdalen, Margit E.K. Rinde, Per Våje, Finn Ljøsne, Christian Danielsen.
Etter skriftlig avstemming ble følgende valgt:
Valgte utsendinger: Christian Danielsen, Anne Mo Grimdalen, Arne Kristian Ekra, Per Våje, Finn Ljøsne
Vara Margit E.Karlsen-Rinde

9. Innsendte saker
Det var ingen innsendte saker.

Referent
Arnt Gunnar Tønnessen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**