11. desember: En kommune for innovasjon og etablering

Julekalenderen: I dag er det gründernes dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Arbeid

Foto: Roar Sollied 06

Det må skapes mange nye arbeidsplasser i årene framover. De fleste vil komme i bedrifter som ennå ikke er startet. Uten verdiskaping blir det ingen velferd.

Halden er preget av at vi har store levedyktige industribedrifter som lever side om side med nyetablerte høyteknologibedrifter i vekst. Utfordringen her vil være å understøtte de tradisjonelle bedriftene med god infrastruktur, framtidsrettede miljøkrav og arbeidskraft samtidig som disse rammebetingelsene også bidrar til nyetableringer og vekst i nye virksomheter.

Samtidig trengs det entreprenørskap, innovasjon og gode initiativer. Halden Venstre vil støtte opp kulturbasert næringsuvikling og sosialt entreprenørskap. Dette er viktig i overgangen til et enda mer kunnskapsbasert samfunn.

Halden Venstre vil:
* At næringsfondet skal spesielt rettes mot nyetableringer og framtidsrettede småbedrifter
* Bidra til utbygging av Campus Remmen
* Bidra til etablering av kompetansesenter knyttet til kunnskapsmiljøet i Halden.
* Støtte opp om sosialt entreprenørskap.
* Bidra til kulturbasert næringsutvikling i Halden

Har du en gründer i magen?
Mener du noe om næringspolitikk?
Lurer du på noe?

Ta kontakt med
Geir Helge Sandsmark, medlem næringsutvalget
951 48 331
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**