9. desember: Det trengs et reelt kunnskapsløft

Julekalenderen: Den viktigste ressursen i framtiden er kunnskapen. Derfor bør barn og unge få god opplæring for kunnskap og like muligheter i skolen i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolefrukt

Foto: © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

For å få en bedre skole vil vi øke kompetansen til lærerne og styrke lærertettheten og oppfølgingen av hver enkelt elev. Det er viktig å se enkelteleven og hjelpe hun fram til et godt læringsutbytte gjennom mulighetene til mestringsglede og ivrige lærere.

Også omkringliggende faktorer som kosthold, skolebygg og skolestruktur har stor påvirkning på elevenes læringsutbytte. Halden Venstre vil arbeide for en godt vedlikeholdt og langsiktig skolestruktur samt for å styrke foreldre- og elevmedvirkningen i skolen. Dersom elever og foreldre ikke får sagt noe mister vi to av de viktigste stemmene i skoledebatten.

Halden Venstre vil
* Sette i gang en begrenset prøveordning med kompetanseår for ungdomsskolelærere
* Gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring
* Gjøre skolegårdene hyggeligere og mer attraktive
* Tilby rimelig sunn mat til alle elever i ungdomsskolen
* Arbeide for en langsiktig godt vedlikeholdt skolestruktur. På kort sikt skal det skaffes ferdige skolebygg på Risum og i Tistedal.
* Ikke redusere antall pedagoger i skolen.

Har du meninger om Haldenskolen?
Har du innspill til skolens innhold?

Ta kontakt med
Tone Skråning, kommunestyrerepresentant og medlem i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst
952 27 717
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**