17. desember: Østfoldkysten for bedre miljø, kultur og helse

Julekalenderen: I dag drar vi ut til kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kyststi

Foto: bærum kommune

Vi kan by fram Østfold på en mye rikere og mere aktiviserende måte dersom det planlegges og gjennomføres smarte grep langs kysten.

Venstre vil jobbe for at Østfoldkysten gjøres mere tilgjengelig for almenheten. Vi har en flott kyst, godt klima og store muligheter for friluftsliv og rekreasjon. I tillegg ligger kulturinstitusjoner i umiddelbar nærhet mange steder.

Dette bør tilrettelegges på en bedre måte slik at flere kan nyte godt av kysten både i næringsøyemed og til ren nytelse. Vi må ta aktivt i bruk våre fyrstasjoner, teltmuligheter og andre muligheter for overnatting og samtidig tenke oss sykling, padling/roing og riding. For å få dette til er det en forutsetning at ferdselsretten i strandlinja forsvares. Da legger vi til rette for et aktivt fritidstilbud både for frivillige lag og foreninger, for enkeltmennesker og familier og for næringsutvikling.

Vi kan by fram Østfold på en mye rikere og mer aktiviserende måte dersom det planlegges og gjennomføres smarte grep langs kysten. Her er det et stort potensiale for bedre helse, større kultur- og naturopplevelser og en spennende turistnæring!

Halden Venstre vil
* støtte opp om etableringen av Kyststien
* støtte næringsutvikling ved kysten, både kulturbasert, opplevelsesbasert og miljøbasert næringsutvikling
* sikre allemannsretten
* sikre Sponvika og Isebakke som tettsteder.
* bygge ny småbåthavn i Halden.
* sikre at Halden Havn driftes på en fornuftig måte.
* arbeide for miljøverntiltak i Iddefjorden/Svinesund/Ringdalsfjorden
* støtte opp om bygdene langs Iddefjorden og sikre næringsutvikling her.
* fortsatt være med i Økomuseum Grenseland og markedsføring av kyst-/ fjordnære kulturminner

Mener du noe om kystkultur?
Mener du noe om planlegging og miljø?
Lurer du på noe?

Ta kontakt med
Per Magnus Finnanger Sandsmark, kultur- og friluftsutvalget
951 48 331
[email protected]

Geir Helge Sandsmark, nærings- og miljøutvalget
951 60 369
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**