Går inn for å beholde takstfrys for kollektivreisende

Venstre går i sitt alternative fylkesbudsjett inn for å beholde takstfrysen som har holdt prisene på samme nivå de siste seks årene. Det ble klart etter møtet i fylkesutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Harald Hove portrett

Mye av Venstres forslag til budsjett går til å opprettholde takstfrysen på kollektivreiser, i tillegg til at man legger frem et program for finansiering av bedre framkommelighet i Bergensområdet, med fokus på styrking av kollektivtrafikken. Man foreslår også å fjerne aldersgrensen på studentkort.

Venstres budsjettforslag har et sterkt fokus på kollektivtrafikk. I tillegg til forslaget om å fjerne aldersgrensen på studentkort, ønsker fylkestingsgruppen å heve aldersgrensen for ungdomskort til 21 år. – Det må være en målsetning om at flest mulig benytter seg av kollektivtransport. Dette kan vi som politikere legge til rette for, fastslår Harald Hove, gruppeleder for Venstre.

Budsjettet blir vedtatt på fylkestinget 9.-10. desember.

For ytterligere kommentarer, ring:
Harald Hove – 9964 7023

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**