– Senterpartiet svikter småbedriftene

Senterpartiets omsorg for småbedriftene har helt forduftet i regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet og SV. – Jeg må dessverre konstaterer at Senterpartiet i dag svikter småbedriftene totalt, sier Venstres stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Leif Helge Kongshaug på talerstolen under Venstres Landsmøte 2008 (croppet versjon).

Foto: Christoffer Biong

– Senterpartiet har tradisjonelt stått sammen med Venstre i synet på at det er bra for hele landet å ha et privat spredt eierskap i bedrifter og næringsliv. I mange kommuner er private småbedrifter helt avgjørende for bosetting og aktivitet, sa Kongshaug i Stortingets finansdebatt i dag

Grårød tåke
– Etter tre år i rødt selskap har Senterpartiet hver eneste dag tatt nye skritt bort fra en slik tankegang og inn i en grårød tåke hvor det bare er stat og offentlig eierskap som gjelder. Det budsjettet som får flertall i dag, med Senterpartiets hjelp, er et eneste langt målrettet angrep på de som ønsker å investere og eie i norske arbeidsplasser, sa Kongshaug

Stemmer mot alle gode tiltak
– I tillegg stemmer Senterpartiet mot en rekke forslag som Venstre i dag fremmer, og som i denne situasjonen ville vært svært målrettet. Det gjelder for eksempel å gjeninnføre ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN-ordningen, det gjelder bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende når det gjelder egne syke barn, det gjelder reduksjon i gebyrene til Brønnøysund, det gjelder en storsatsing på næringsrettet forskning på 400 mill. kroner og en rekke målrettede skatte- og avgiftslettelser for næringslivet, slo Kongshaug fast

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**