Populistisk forbudspolitikk

(Publisert 28.11.2008 – Lindesnes)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Torsdag 20. november gikk Odelstinget inn for å kriminalisere kjøp av sex. Ikke bare i Norge, men også for norske statsborgere i utlandet. Partiene som var for var SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF. Partiene som var mot var Venstre, Høyre og Frp, også justisminister Knut Storberget var mot. Dette gjorde de for å beskytte de prostituerte, noe mer selvmotsigende har jeg aldri hørt.

Kjøp av sex er og vil alltid være et tilbud for dem som ønsker det, forskjellen er bare at det ikke lenger kan bli gjort på gata, men i det skjulte. Resultatene av dette kan bli mange, bl.a. økt fare for vold og overgrep og færre anmeldelser av dette, mer hallikvirksomhet, mer penger til hallik og mindre til den prostituerte osv. Det gjør med andre ord ikke på noen måte situasjonen bedre for de prostituerte, hvilket var hovedpoenget med loven.
De fleste prostituerte har valgt prostitusjon som en siste utvei, ofte i stedet for kriminalitet. Dette virker ikke som en lov som er skapt for å hjelpe de prostituerte, mer en lov for å få dem ut av syn og dermed ut av sinn. De prostituerte fortjener å bli møtt med et reelt støttetilbud i stedet for symbolpolitikk. I Norge generelt setter vi ofte moral over medmenneskelighet, her har vi et holdnings-problem vi må jobbe mye med.
I tillegg er det totalt useriøst å kriminalisere sexkjøp i utlandet, dette blir en lov politiet aldri vil kunne følge opp, og jeg mener dette sender et feil signal. Det er grenser for hvor mange lover uten reel håndhevelsemulighet man kan ha før det går ut over respekten for loven og lover generelt.

Ingvild Thorsvik
Mandal Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**