Luke 1 – Julekalenderen

Hver dag fram mot julaften presenterer Østfold Venstre ulike Venstre-venner. Først ut er: Per Magnus Finnanger Sandsmark, Halden, som stemmer Venstre fordi han vil at barn og ungdom skal taes på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg har tro på framtiden. Jeg har tro på glede. Jeg har tro på at alle kan vokse opp til å bli gode samfunnsborgere som trives og har det bra. Derfor vil jeg ha et samfunn som tar barn og ungdom på alvor og legger forholdene godt til rette for en god oppvekst.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Skolefoto

For at vi skal kunne ta barn og ungdom på alvor må vi lytte til hva de sier. Vi må høre på barn på gatene, elevrådene, ungdomsrådet i kommunen og i fylket og på alle barn og ungdom som vi omgir oss med. Det er for disse vi lager framtidens løsninger. Derfor er det viktig å ha dem med på laget. Venstre er et åpenhetsparti. Gjennom enkelt språk og god og saklig framlegging for barn og ungdom skal disse kunne delta som aktive samfunnsborgere på lik linje med alle andre i samfunnet. Det bør være en visjon.

For å få til en bedre skole, et mer mangfoldig kulturliv og en bærekraftig utvikling må vi ha med oss barna. Alle barn og unge må få muligheten til å oppleve gleden av mestring gjennom aktivitet og opplevelser. Gjennom mestringsglede styrkes barnas tro på seg selv og troen til å forandre verden. Den trengs. Jeg stemmer Venstre fordi vi trenger å lytte til alle engasjerte smårollinger som vil ha sykkelvei, skolefrukt og fred på jord.

Per Magnus er aktiv i Halden Venstre.

Venstre Jul Logo

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**