Venstre tar ansvar i Nordland

Den internasjonale krisa fører til at det i 2009 er større usikkerhet knyttet til pris- og renteutvikling enn på mange år. Dette vil også kunne berøre tjenester og levekår for folk i Nordland. Derfor har vi funnet det riktig å ta ansvar og inngå et forpliktende samarbeid for å sikre et flertall som gir stabilitet og forutsigelighet i fylkespolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har fått gjennomslag i budsjettet på flere områder som har vært viktige for oss. (se pressemelding fra Arve/May)

Det vil selvsagt være enkeltområder der de fire partiene som nå danner flertall i Nordland vil være klart uenige. Spesielt gjelder dette i saker knyttet til petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette ville blitt en utfordring også med en alternativ politisk sammensetning i rådet. I slike saker skal vi fortsatt ha frihet til å markere klare Venstre-standpunkt med full styrke.

Arne Langset, Nesna
Nestleder i Nordland Venstre

FELLES PRESSEMELDING FRA VENSTRE OG KRISTELIGFOLKEPARTI.

Venstres og Kristelig Folkepartis fylkestingsgrupper har inngått avtale med Ap, SV og Kp om samarbeid om budsjettet for 2009. Det er også avtalt å arbeide fram en felles politisk plattform innen 1. februar 2009.

I budsjettet for 2009 er det enighet om følgende:
Utdanning styrkes med 11 millioner
Merforbruk innen utdanning i 2008 skal dekkes inn ved årsoppgjøret
Fiske og fangst Meløy vgs opprettholdes
Helsesøster og miljøarbeidere/psykologtjeneste i vgs styrkes
Samhandling mellom skole og næringsliv utvikles videre
Ressursfordelingsmodellen for vgs skal gjennomgåes
Ferga Skutvik — Svolvær opprettholdes som helårsforbindelse også etter 1. januar 2009.
TT-ordninga styrkes med 2 millioner kroner, det jobbes aktivt for å få til et tilfredsstillende drosjetilbud i distriktene
Til arbeidet med Nordlands historie bevilges 0,5 mill.

Det er også enighet om at V og KrF tiltrer fylkesrådet med ett medlem hver. Disse velges etter at det er enighet om den politiske plattformen. Partiene deltar i fylkesrådets arbeidsmøter.

May Valle• • • • • • • • • • • •Arve Knutsen
Gruppeleder Venstre•••Gruppeleder KrF

Se også NRK Nordland nett og distriksnyheter:
NRK Nordland – Dette ble de enige om

Link til innslag på NRK Nordland distriktssending – KLIKK HER.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**