Spillet om sykehusene i Oppland og Hedmark må avsluttes

Det må bli fylkesvise helseforetak for sykehusene i Oppland og Hedmark slik normalen er i resten av landet sier fylkestingsrepresentant Eivind Brenna og Ketil Kjenseth, nestleder i Oppland Venstre i en kronikk i gd i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Oppland Venstre har lenge hevdet at Sykehuset Innlandet er et eksperiment, uten verken nasjonal styring eller politisk forankring. Det er dessverre ikke underlagt noen løpende evaluering, slik et stort nasjonalt eksperiment med over 5 milliarder kroner i budsjett burde være. I det hele tatt lever dette eksperimentet et svært merkelig liv i norsk forvaltning, med en styreleder Peder Olsen som også var viseadministrerende direktør i Helse Øst og nå er det i Helse Sørøst. Hvor ligger hans lojalitet? Og hvor henter han sin inspirasjon om og iver for eksperimenter fra? Det er for oss helt umulig å legge tanken om en skjult agenda, eller et "bakrom", i norsk helsepolitikk til side. Finnes det et "styrerom" som folkevalgte og pressen ikke har tilgang til, som legger viktige føringer for utviklingen?

Dette er et alvorlig spørsmål. Men alvorlige spørsmål må stilles. Og det er ingen personvendetta mot Peder Olsen vi ønsker. Vi ønsker en politisk debatt om den framtidige styringen av sykehussektoren. Sykehus og helse er viktig for folk. Ergo bør vi ha politisk styring og sørge for å holde oss med helsepolitikere som er reelle ombud. I dag har vi bare "følge med"- politikere, som er plassert på gjerdet og ser på hva som skjer. Stortingspolitikerne bevilger den store, årlige pengepotten. I 2009 er den på over 85 nasjonal milliarder kroner til sykehusene. Fylkespolitikerne er henvist til rollen som tilhørere. De får besøk av styreleder og administrerende direktør en gang i året, for en "statusrapport". Ordførere og kommunepolitikerne er henvist til fakkeltog og underskriftsaksjoner. Venstre er svært skeptisk til denne formen for demokrati. Det går egentlig til kjernen på opprettelsen av Venstre, som var kampen mot embetsstaten. Innen sykehussektoren har vi en sterk fornemmelse av å være tilbake til en embetsstat, uten øre og respekt for innbyggerne.

Å gjenerobre den demokratiske styringen med sykehusene er en lang prosess. I Oppland haster det derfor med andre tiltak, om vi skal redde sykehusene våre fra å bli lokale helsehus. Oppland Venstre foreslo i februar 2006 å dele Sykehuset Innlandet i ett foretak for Oppland og ett for Hedmark. En samlet Opplandsbenk på Stortinget, alle fylkespartiene og en enstemmig legeforening i Oppland har siden sluttet seg til dette. Tidligere helseminister Sylvia Brustad ville ikke høre snakk om dette, men snakket gjerne om “nye Sjukehuset Innlandet”, i hennes øyne selvfølgelig på Hamar. I valgkampen i 2007 kom sågar statsministeren med erklæringer om at det skal bygges nytt sykehus på Hamar.
Det skal vi ikke stille oss i veien for. Men det vi er imot, er at det skal skje på bekostning av nedbygging av sykehusene i Lillehammer og Gjøvik. Vi mener Hedmark må se på sin egen sykehusorganisering først, så får de eventuelt komme tilbake til Oppland og et mulig samarbeid når jobben er gjort på hjemmebane. Inntil da ser vi som eneste utvei for å avslutte spillet om sykehusene i Oppland og Hedmark å opprette egne helseforetak for de to fylkene, slik normalen er i resten av landet.

Eivind Brenna, fylkestingsrepresentant for Venstre
Ketil Kjenseth, nestleder i Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**