Gjennomslag for aksje-nei!

Haugesund bystyre skal onsdag 10.desember 2008 behandle finansreglementet for kommunen. Her får Haugesund Venstre ventelig gjennomslag for sitt forslag om at kommunen ikke skal investere i aksjemarkedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sparegris

Foto: Microsoft Clipart

Finansreglementet skulle egentlig vært vedtatt i bystyremøtet den 10. oktober 2008, men ble utsatt. Rådmannen foreslo den gang at Haugesund kunne investere i aksjemarkedet. Haugesund Venstre var uenig, og foreslo at Haugesund kommune ikke kan investere i enkeltaksjer eller aksjefond. Rådmannen har nå snudd og foreslår i sin nye saksutredning at kommunen likevel ikke kan investere i aksjemarkedet. Formannskapet sluttet seg til dette i sitt møte den 3. desember 2008.

For rike kommuner med penger på bok kan det være fornuftig å få med seg meravkastningen som aksjer forventes å gi på lang sikt. Haugesund kommune har imidlertid ikke økonomisk evne til å tåle tap i aksjemarkedet uten at det vil gå utover tjenestetilbudet til byens borgere. Haugesund bør derfor etter Venstres mening ikke ta på seg den risikoen som plasseringer i enkeltaksjer og aksjefond gir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**