Bygda dansar til Folkemusikksenteret i Sigdal?

Alt ligger til rette for at Folkemusikksenteret i Sigdal tildeles 3 millioner statlige kroner til et undervisningsopplegg innen folkedans. -Fylkeskommunen gav torsdag grønt lys for prosjektet gjennom en bevilgning på 300 000 kroner over tre år, sier hovedutvalgsleder for kultur, idrett og folkehelse Helge Stiksrud (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Stiksrud

Foto: Hallvor Lilleslett

-Prosjektet “Bygda dansar” får 300.000 kroner over tre år til å styrke de lokale folkedansmiljøene. Målet er å lære opp flere unge dansere, forteller Helge Stiksrud (V) som leder Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud. Hovedutvalget behandlet saken i møte 4. desember.

Buskerud folkemusikklag, ved Folkemusikksenteret i Prestfoss i Sigdal, har søkt om at “Bygda dansar” blir lagt til Buskerud ved neste tildeling. Kirke- og kulturdepartementet gir totalt 3 millioner kroner i støtte til prosjektet under forutsetning av at fylkeskommunen stiller med 10 % av beløpet.

Målgruppen er elever i videregående skole. En stor gruppe elever – ca.100 – skal få undervisning i dans med utgangspunkt i lokal tradisjonsdans. Undervisningen skjer utenfor skoletiden.

Undervisningen skal ha en tyngde og kvalitet som fører elevene opp mot profesjonelt nivå. De skal danne et ensemble som i løpet av året skal lage en elevpresentasjon. Til slutt skal de på turné med en scenepresentasjon.

Buskerud har en særstilling innen folkemusikk og folkedans, med helt spesielle tradisjoner, og har mange aktive miljøer. Dansere og musikere fra fylket markerer seg ofte sterkt ved nasjonale samlinger og kappleiker. Det er også verdt å merke seg at Buskeruds første fylkeskunstner Martin Myhr er en av dem som preger dette miljøet.

-Buskerud folkemusikklag må gi tilbakemelding til Norsk senter for folkemusikk og folkedans om økonomisk garanti fra fylkeskommunen innen 10. desember. Senter for folkemusikk vil innen utgangen av januar neste år ta stilling til hvilket fylke som får prosjektet i august 2009, sier Helge Stiksrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**