Barn og unge må prioriteres i folkehelsearbeidet

Venstres representant Marianne Sigurdson Lyngvi fikk enstemmig støtte i komité 3 i fylkestinget på sitt tilleggsforslag om at barn og unge må prioriteres i arbeidet med folkehelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesrådmannen la fram et forslag på hvordan fylkeskommunen i Aust- og Vest- Agder skal ha en mer aktiv rolle i folkehelsearbeidet, men lite var fokusert konkret mot barn og unge.

Marianne Sigurdson Lyngvi, fylkesstyret

Foto: Jan Kløvstad

Folkehelse er å legge til rette for best livskvalitet for flest mulige, sa Lyngvi. Dette innebærer mye fra elder service, idretts anlegg, ungdomstilbud, lekeplasser, parker kultur osv. Alt for å fremme trivsel og forbygge uhelse og dermed sykdommer og problemer. Faglig er det bre enighet om at dette arbeidet bør starte så tidlig som mulig. Det å skape gode holdninger er viktig og dette gjøres ved å fokusere på barn og unge fortsatte Lyngvi. Som fikk enstemmig støtte for et nytt punkt i fylkesrådmannens forslag om vektla prioritering av barn og unge i det videre arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**