Budsjett 2009 og åpenhet

Det er ikke slik at demokrati og åpenhet sikres ved at enkelte skriveføre personer setter seg ned og produserer leserinnlegg i lokalavisen, eller andre fora for den del. Greit nok at det er en del av en politikers hverdag at politiske motstandere kommer med subjektive innspill via media for å påvirke opponion i en spesiell retning, og derigjennom legge press på politikere for å oppnå sine egne mål, som ikke nødvendigvis er dekkende for det objektive behov. OM enkelte gjør dette til en egen profesjon er det mange som mener mye om, og lokale lobbyister er vi politikere vel kjent med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre vil alltid være for åpenhet.

Risør Venstre vil alltid være for åpenhet.

I forbindelse med årets budsjett hadde politikerne en to dagers samling på Lyngørporten hvor vi kom med åpne tilbakemeldinger til det første budsjettutkastet fra rådmannen og deretter hadde vi en dagssamling på Rådhuset hvor vi hadde nok en gjennomgang. Budsjettdebatten har dermed vært åpen og god mellom politikere og administrasjon, noe alle positive tilbakemeldinger fra samlingene bekrefter. Noen av våre innspill fant rådmannen plass til i sitt endelige forslag og andre ikke, men slik er det i enhver budsjettsammenheng.

I etterkant av budsjettmøtene legger jeg til grunn at de ulike partiene har hatt intern gjennomgang av budsjett og at de har latt medlemmer og andre komme til orde med innspill slik vi i Risør Venste har gjort. Resultatet fra inneværende års budsjett og gapet mellom det faktiske behov og tildeling til neste års budsjett medfører dessverre en del ekstra arbeid for å få på plass de tiltak vi i Risør Venstre og våre samarbeidende partier mener er riktige for 2009 uten dat det av den grunn skal fremføres som om vi hemmeligholder informasjon eller er udemokratiske. Det blir bare for dumt, og under årets budsjettbehandling i formannskapet meddelte da også ordføreren at hans parti ville se videre på budsjettforslaget frem mot bystyrets behandling og han fremmet dermed heller ingen konkrete forslag til vedtak i formannskapets møte. Det har jeg forståelse for og jeg kan derfor ikke se at det er noen grunn for Rune Hansen fra rødt å kreve noe annet av koalisjonen enn det han må kreve av eget parti. Vi angriper ikke ordføreren eller rødt forde de ønsker en ytterligere intern diskusjon omkring budsjettet og da bør Rune Hansen heller ikke angripe oss og heller ikke komme med uriktige påstander om behandlingen i formannskapet. For det er vel ikke slik at et gruppemøte med godkjenning av budsjettforslag hjemme hos ordføreren en mandags kveld er mer demokratisk og åpnere enn et vedtak på årsmøte i Risør Venstre samme dag?

Spørsmålet leseren heller bør stille seg selv i den pågående budsjettdebatt er om de som taler høyest alltid er de som har størst behov?

Fra forrige års budsjettdebatt husker vi bl.a. bedriftseierens krasse angrep på politikere for å sikre tilskudd til “sin” forening, og samtidig husker vi de ansattes kamp for å sike nødvendige tilskudd til omsorg for våre gamle. Historien kjenner dere og det er vel unødvendig å minne om hvem som fikk full pott og hvem som måtte ta en nedskjæring selv om koalisjonen økte tilskuddet til Omsorgsektoren med rundt 945 000 kroner. Jeg skulle faktisk ønske at flere stod opp og var talerør for de svakeste og vanskeligst stilte i kommunen.

For ordens skyld vil jeg minne om hva Risør Venstre skrev i sin valgkampbrosjyre for denne valgperioden “Risør Venstre vil sikre de eldre gode aktivitetstilbud og fullverdige bo- og pleieforhold”. Kanskje leseren kan hjelpe oss med å fylle den forpliktelsen.

Uforståelig opprop om fiskemottak.

Når jeg ser at to av Risør kommunes enhetsledere skriver under et opprop om å ha Fiskemottak i Risør blir jeg forundret. Forundret er forresten ikke en korrekt beskrivelse for jeg blir faktisk alvorlig bekymret når to av Risør kommunes øverste ledere ikke får med seg hvem som er aktørene i den sammenheng og heller ikke får med seg at et samlet bystyre ønsker å sikre et godt og fremtidsrettet fiskemotak. Hadde jeg ikke sett alle underskrivernes navn på oppropet ville jeg nok også ha ment å kjenne igjen pennen til en forhenærende hovedutvalgsmedlem fra dagens opposisjon, men det kan vel ikke være tilfelle.

Risør Venstre og åpenhet.

Risør Venstre fremmet i sin tid spørsmål om ikke Formannskap og Hovedutvalg i Risør burde være åpne for publikum og kom også med forslag om å innføre spørretime i bystyret. Ingen skal med andre ord være i tvil om at Risør Venstre er for åpenhet og innsyn i politiske prosesser. Ingen skal heller være i tvil om at alle politisk valgte representanter fra Risør Venstre i bystyre, hovedutvalg, utvalg og komiteer jobber for å oppfylle våre mål som er klart og tydelig formulert i Risør Venstres valgbrosjyre. Vi hper også at våre velgere måler oss på hvorvidt vi oppnår de mål vi har satt oss og som vi gikk til valg på. Samtidig ber vi alle de som gav Risør Venstre sin stemme ved kommunevalget i 2007 også gir oss konkrete innspill underveis i hele valgperioden, og det samme forventer vi at våre medlemmer og nye sympatisører gjør.

Mandag den 8.12.08 kl 1700 har Risør Venstre årsmøte på kommunehuset og hovedparolen for denne valgperioden er å styrke bosetting og næringsutvikling i Risør. Bli med da vel!

Mvh

Jan Einar Henriksen
Leder Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**