Prioriterer kvalitet i tjenestetilbudet

– I trange økonomiske tider må vi prioritere, og det har Venstre gjort i sitt budsjettforslag, sier Jon Gunnes. De områdene vi har prioritert er skole, miljø og fattigdomstiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kvalitet i tjenestetilbudet

Jon Gunnes

Venstre har i dag lagt fram sitt budsjettforslag for Trondheim kommune i 2009. – Venstre vil vektlegge opprettholdelse av kvalitet i tjenestetilbudet som sin viktigste sak i budsjettbehandlingen. Barnehager og skoler må ha et kvalitativt bedre budsjettforslag enn rådmannens. Rådmannen må finne penger til dette ved å være en bedre arbeidsgiver som vil medføre høyere effektivitet, lavere sykefravær og enklere organisering, sier gruppeleder Jon Gunnes.

Investeringer har i utgangspunktet ikke Trondheim råd til, men i en finans- og klimakrise er det nødvendig med statlig hjelp med støttetiltak og rentefrie lån. – Elevene i alle Trondheimsskolene fortjener gode skoler og stabile skolegrenser for å kunne oppnå god læring, sier Gunnes.

Grønn og ren by
Kvalitet i vintervedlikeholdet og søppelinnsamling i Midtbyen har Venstre funnet plass til i sitt budsjett. – Dette er det viktigste lokale miljøtiltak som kan gjennomføres ved siden av bedre kollektivtrafikktilbud, sier Gunnes. I tillegg har Venstre satt av investeringsmidler til opprusting av både Torget og Leütenhavet, for å nå målet vårt om en grønnere by.

Hele budsjettet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**