– Vil ha sammenhengende utbygging av E6 vest for Alta

Venstre mener arbeidet med oppgradering og utbygging av E6 vest for Alta er både oppstykket og lite kontinuerlig. – En sammenhengende utbygging for å få veien på plass så raskt som mulig er mest effektivt, og Venstre vil bevilge 10 mill. kroner utover regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009 for å sikre kontinuitet i utbygginga, sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vera Lysklætt

Foto: Venstre

Lysklætt har flere ganger i Stortinget tatt til orde for en slik sammenhengende utbygging av E6, blant annet overfor samferdselsministeren. Nå foreslår Venstre å bevilge 10 mill. kroner utover regjeringas forslag for å sikre kontinuitet i utbygginga av E6 vest for Alta.

Kontinuerlig utbygging av E6
– God infrastruktur er en forutsetning for utvikling av handel og økonomisk virksomhet. Vi har en felles strategi for å videreutvikle infrastrukturen i nordområdene, spesielt for å legge til rette for næringsvirksomhet. — Stamveien E6 må komme på plass hurtigst mulig for dermed å sørge for at næringslivet i Finnmark får best mulig vekstvilkår, mener Lysklætt. — Dette prosjektet er også svært viktig for alle som bor og reiser i fylket vårt, sier Vera Lysklætt.

Trafikksikkerhetstiltak
I statsbudsjettet for neste år prioriterer Venstre trafikksikkerhetstiltak. — Skarvbergtunnelen må gis høyere prioritet enn det regjeringa legger opp til i neste års statsbudsjett. Den er beskrevet som den mest brannfarlige tunnelen i hele Nord-Norge og er en fare både for fastboende og for turister som skal til og fra Magerøya og Nordkapp. For å sikre en trafikksikker tunnelløsning i E69 Skarvbergtunnelen vil Venstre bevilge 10 millioner kroner, og for utbedring av E69 på Magerøya, fra Honningsvåg til Nordkapp, foreslås 5 millioner bevilget som trafikksikkerhetstiltak. Mellom 2-300.000 turister og andre trafikkerer veistrekningen Honningsvåg-Nordkapp hvert år. Veien må bli mer trafikksikker ved at den gjøres breiere og at det settes opp autovern på bratte strekninger. På disse prosjektene har Venstre også fått med seg Frp, H og Krf — men dessverre så ville ingen av regjeringspartiene støtte dem, avslutter Vera Lysklætt.

Lysklætt har i Stortinget tidligere tatt opp problemene knyttet til Skarvbergtunnelen med samferdselsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**