Neppe kulvert på E39

Flertallet tilsidesatte hensynet til mennesker og miljø på Tasta da plan 2236 for E39 ble behandlet mandag.
Dagen etter bystyremøtet kom vegmyndighetenes svar på flertallets påstand om at det vil bli bygget kulvert fra Smiene forbi Tasta skole. Svaret var slett ikke oppløftende. -Dette er akkurat det jeg fryktet og som jeg advarte mot, sier Venstres Helge Solum Larsen som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Reguleringsplanen 2236 ikke har heller ikke klart å besvare planprogrammets utfordringer, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 10 april 2008, i forhold til barn og unges oppvekstvilkår, konsekvenser for kollektivtransporten, inngrep i kulturlandskap og friområder og nivå for støy.
-En kulvert var det siste halmstrået flertallet hadde, sier Helge Solum Larsen. -At kommunen selv skulle kunne betale denne er selvsagt helt umulig, sier han.

En kulvert forbi Tasta skole kan koste rundt en halv milliard kroner. Den er helt nødvendig for å sikre at skolens uteområder kan brukes. Høyre, Arbeiderpartiet, Frp, KrF og Senterpartiet trumfet igjennom planen selv om det i saken kommer klart fram at vegmyndighetene ikke vil makte å støyskjerme fra motorveien. Over 300 boliger må kontrolleres for støy og avbøtende tiltak må på plass slik at de kan benyttes i framtiden. For boligenes uteområder og for friområdene er ikke støyskjerming slik at Miljøverndepartementets krav ivaretas.

Hilde Karlsen fra Arbeiderpartiet har sammen med flertallet påstått at kulverten er på plass og at Vegvesenet må ta regningen på opp mot en halv milliard kroner.
Dette avvises imidlertid av Vegvesenet. -Vi skal utrede muligheten for kulvert. Vi må overholde departementets støykrav, men vi vil prøve med andre grep, som støyskjerming og fasadetiltak. Fagfolkene i Vegvesenet er usikre på om det vil være nok. Er det ikke nok, kan kulvert bli aktuelt. Klarer vi å overholde støykravene uten er det ikke vi som skal ta regningen hvis kommunen vil anlegge kulvert på Tasta, sier disktiktvegsjef Hanne Hermanrud til Stavanger Aftenblad.

Planforslaget flertallet vedtok bryter med:
•bystyrets vedtak i sak 46/08 – Støyfaglig utredning,
•bystyrets vedtak i sak 125/07 – Prinsipp for reguleringsplan,
•bystyrets vedtak i sak 13/06 – Kommuneplan 2006 — 2021
•bystyrets vedtak i sak 02/05 – Kommunedelplan 118k

Temperaturen var høy i bystyret. Les mer og se nettdebatten i Aftenbladet her >> Du kan også se bystyrets behandling på Rogalands Avis her >> (Saken starter på ca 06:26:15)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**