Krever strengere regler for å rive bevaringsverdige hus!

Venstre mener gårsdagens vedtak om riving av funkishusene i formannsskapet er en gedigen tabbe i historisk sammenheng. Venstre krever derfor et strengere regelverk og et bedre rivningsvern for bygninger som er bevaringsverdige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Etter gårsdagens formannskapsmøte, er det klart at det trengs en opprydding i praksisen rundt søknader om riving av bevaringsverdige bygninger. Raza Anwar og andre som har blitt nektet riving av sine bevaringsverdige hus, har all rett til å føle seg forskjellsbehandlet. — Det virker nesten litt vilkårlig, sier Venstres gruppeleder Asgeir Osnes. I det siste har Aass bryggeri fått lov til å rive en bevaringsverdig del av bygningsmassen, Trikkestallen skal rives og nå funkishusene i Bragernesåsen, mens Anwars villa og bl.a. Falks bygninger i Øvre Storgate ikke blir revet.

Vi må huske på at nyere historie også er historie, sier Osnes. Det at et hus er en historisk verdi av en relativt nyere tidsepoke, gjør det ikke mindre bevaringsverdig enn et 150 år gammelt hus. — Jeg tror at man om 50 år vil se på gårsdagens vedtak som en gedigen tabbe i historisk sammenheng. Venstre er også skuffet over KrFs stemmegivning i saken. KrF sitter i formannskapet på grunn av Venstre og Drammen Byliste, og kunne med fordel hørt mer på sine samarbeidsparter i denne saken.

Venstre krever nå et strengere regelverk og et bedre rivningsvern for bygninger som er bevaringsverdige. De bygninger som er listet som kategori B bør bare kunne rives dersom det er svært tungtveiende samfunnsmessige grunner til det. Et politisk skjønn og politisk pragmatisme som vi var vitne til i går, bør bare gjelde for hus som er listet i kategori C.

Drammen kunne ha profilert seg og rendyrket en profil som funkisbyen. Denne muligheten tror jeg nå desverre er borte, avslutter Osnes.

Asgeir Osnes
93429292

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**