Sanna vant likestillingskampen

Sanna Sarromaa vant likestillinskampen på fylkestinget onsdag. Nå skal Oppland under lupen, og vurderes med likestillingsøyne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fra fylkeskommunes hjemmeside siteres :

” Venstre-representanten startet denne saken selv, gjennom et spørsmål til fylkesordfører Audun Tron på fylkestinget i oktober med ønske om en helhetlig plan for likestilling i Oppland fylkeskommune. En analyse utført av eksterne krefter skulle ligge i bunnen.

Hun ble ikke bønnhørt i oktober, og det lå i kortene at hun ville komme til kort også denne gangen. Helt til hun minnet Aksel Hagen (SV) om hva han hadde skrevet i sin blogg på Oppland.no. Der støttet han en likestillingsvurdering av Oppland. Det snudde hele saken – og nå er det ikke bare fylkeskommunen som skal under lupen, men hele Opplandssamfunnet!

Aktiv handling
På bordet lå et forslag fra fylkesordfører Audun Tron, om likestillings-/likeverds- og kvinnesatsing i Oppland fylkeskommune (se vedlegg). Der understrekes det at likestillings- og likeverdsprinsippet skal stå sentralt i fylkeskommunens virksomhet.

– Det er mye bra i likestillingsarbeidet vårt, men vi kan ikke si at vi er i mål. Disse spørsmålene må være en integrert del av arbeidet vårt, og vi må adressere våre holdninger til samarbeidspartnerne våre. Vi får ikke et godt Oppland om vi ikke er gode på likestilling, sa Tron, som ikke ønsket mer teori og flere planer, men aktiv handling.

Kvinnene trives ikke i Oppland
Det var ikke godt nok for Sanna Sarromaa, som gjentok sitt forslag om å bestille en likestillingsvurdering og, om analysen viser at det er behov for det, en helhetlig plan for likestilling.

– Norge er verdens mest likestilte land, men Norge er fortsatt ikke likestilt. Det er heller ikke Oppland fylkeskommune, hevdet hun.

I sitt innlegg viste hun også til en nylig rapport fra Statistisk sentralbyrå, hvor Oppland blir fremhevet som et fylke der unge kvinner ikke trives. De flytter ut.

– Vi bør kanskje tenke på hvordan vi skal beholde kvinner i fruktbar alder. Da kan det være lurt å satse på likestilling, sa hun.

Helomvendingen
Det var ingen uenig i, selv om fylkestingsrepresentantene hadde ulik tilnærming til saken.

– Det er ikke utredninger og flere papirer vi mangler. Vi må omsette den kunnskapen vi allerede har i handling, sa Anne Marie B. Jøranli (KrF).

Og slik så det ut til å gå, helt til Aksel Hagen ble arrestert på sin egen blogg og ba om gruppemøte. Tilbake kom han med forslag om at “fylkestinget tar initiativ til en ekstern likestillingsvurdering av Opplandssamfunnet som en del av planstrategiarbeidet”.

Dette ble enstemmig vedtatt som et tilleggspunkt til fylkesordførerens innstilling, etter at Sanna Sarromaas forslag først hadde fått kun 11 stemmer.

Publisert: 10.12.2008
Løkken, Halvor “

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**