Styrker og samordner satsing på regionale filmfond

Roar Sollied fikk gjennomslag for styrking av regionale filmfond og samordning av satsing på de statlige og de regionale filmfond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Roar Sollied har både gjennom Venstres profilgruppe for kultur og utdanning og fylkeslaget i Troms spilt inn forslag om styrking av regionale filmfond. Nå er det inne i Venstres program. I Troms vil dette blant annet ha betydning for produksjonen ved FilmCamp.

Programmet følger dermed opp Trine Skei Grandes arbeid med dette i siste [eksternlink#http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Budsjett/2008-2009/innb-200809-002/ ]statsbudsjett:[/link]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**