Folkemøte på Iddevang

Tone Skråning gjentok Venstres standpunkt om at skolestrukturen må baseres på en ønsket utvikling for lokalsamfunnet. Flere alternativer burde vært med i høringsutkastet. Vi gleder oss over at innbyggerne er åpne og konstruktive. Her kommer det bidrag som både kan løfte kvaliteten på skolestrukturen og gjøre lokaldemokratiet bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tone Skråning

Foto: Bård Halvorsen, HiOf

Skolestrukturen burde være en del av kommuneplanarbeidet. Det er ikke økonomien i skolesektoren som alene skal bestemme utviklingen i et stort og viktig område av kommunen. Vi opplever også stadig engasjerte og aktive innbyggere som etterlyser en mer helhetlig prosess og bedre informasjon om posisjonens forslag og planer.

Halden Venstre vil fortsatt jobbe for en bedre og helhetlig skolestruktur. I tillegg til Hovedutvalg for undervisning og oppvekst, vil vi også bruke kommunestyret. Venstre vil også ta opp temaet i forbindelse med kommuneplanarbeidet som nå er på høring.

Les mer om Venstres kommentarer til høringen om skolestruktur

Se også oppslag i Halden Dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**