Kulturmagasinet klipper fra Risør Venstres hjemmeside

Risør Venstres internett side har stadig flere besøkende, og det er jo også hyggelig at artikler kopieres av sentrale media. Sist ute er Kulturmagasinet, som klippet meldingen om at Michael Nygren ble tildelt årets kulturpris i Risør. I 2007 foreslo Risør Venstre å etablere et nytt kunstnerstipent for unge utøvere og årets kulturpris passer svært godt inn i Venstres kultur satsing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Risør Venstre vil videreutvikle og forsterke kultursatsingen i hele kommunen

Risør Venstre vil videreutvikle og forsterke kultursatsingen i hele kommunen
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre har i godt over ett år jobbet aktivt for å etablere en god og variert side hvor bsøkende kan hente ny og oppdatert informasjon om aktuelle emner fra Risør kommune. Vi ser sakene med Venstres øyne og det er derefor hyggelig at enkeltpersoner og media får øynene opp for våe nyheter.

Risør Venstre vil videreutvikle og forsterke kultursatsingen i hele kommunen. Ja slik stod det faktisk i vår valgbrosjyre for inneværende bystyreperiode.

Selv om enkelte politiske motstandere bevist har gitt et annet inntrykk har vi hele tiden stått fast på vårt program. Det er derfor hyggelig å få stadig flere meldinger om at våre velgere er fornøyd med vår satsing innen bl.a. kultursektoren.

Dagen etter bystyets budsjettdebatt uttalte en pensjonist at Risør Venstre nok var hennes hjerte nærmest, selv om hun tidligere hadde stemt på et annet parti. vår oppfordring blir da til alle dere som synes vi gjør en god jobb – BLI medlem – det koster ikke allverden, men gir oss aktive en positiv støtte for videre arbeid for felleskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**