Luke 15 – Julekalenderen

Hver dag fram mot julaften presenterer Østfold Venstre ulike Venstre-venner. Den femtende er Ivar Vågen, Spydeberg, den pensjonerte rådmannen som nå har blitt folkevalgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ivar Vågen, Spydeberg

Foto: Venstre

Jeg er 65 år og bor i Spydeberg. Har tjenestepensjon, etter lang tjeneste bl.a. som rådmann i flere kommuner, og med stor frihet til å gjøre det jeg synes er viktigst. Har drevet Venstre-politikk i de siste to årene. Sitter i kommunestyret denne perioden, og er leder av Spydebergs næringsutvalg. Er også 1. vara til styret i Østfold Venstre.

De viktigste politiske saksfeltene for meg er Miljø samt Helse- og sosial. På miljøområdet er miljøriktig transport – både på sjø, land og luft – det viktigste, herunder satsing på jernbane og kollektivreiser.

Innen Helse- og sosial er Mer til de som trenger det mest det som er mest kritisk og viktigst. Dette gjelder på alle områder i samfunnet, både forebygging og behandling, fra vuggen til graven. Vi må aktivt bidra til at ingen faller utenfor, med uakseptabel stor skade og smerte for seg selv eller samfunnet.

Det vil i praksis si at samfunnet må se enkeltpersonenes behov fremfor grupper, men allikevel slik at den enkeltes muligheter for aktiv deltakelse utfordres. Vårt parti er pågående, nyskapende og på et godt utviklingsspor; spennende.

julemotiv 10 - pyntet hus

Foto: microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**