Luke 17 – Julekalenderen

Hver dag fram mot julaften presenterer Østfold Venstre ulike Venstre-venner. Nr 17 er Geir Helge Sandsmark, leder i Halden Venstre og nestleder i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Da jeg for få år siden meldte meg inn i Venstre, ble jeg fort fascinert av partiets liberale ideologi og troen på enkeltmennesket. Samtidig opplevde jeg Venstremiljøet i Østfold som svært åpent og inkluderende. Etter hvert ble jeg engasjert i saker, spesielt innen områdene miljø, næring og kunnskap.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Slik sett var og er standpunkt i enkeltsaker stadig av betydning for mitt politiske engasjement. Samtidig har demokrati, demokratisk kultur ut utvikling av denne fått stadig større betydning for meg. Dette henger uløselig knyttet til de liberale ideene. Jeg tror oppriktig på at uavhengig av hvordan vi konstruerer lover, regler, organisasjoner og systemer så er resultatene og kvaliteten til slutt avhengig av innsats, kompetanse og ansvarsfølelse hos hver enkelt av oss. Det er bare i en sann demokratisk kultur at disse egenskapene får fullt spillerom. Dette fordrer frihet, ansvar, åpenhet og gjensidig respekt.

Demokrati er ingen selvfølge. Etter at vi en kort periode så en demokratisk utvikling i Russland, går utviklingen her nå stadig mer i en totalitær, maktsentrert retning der kritiske røster blir kvalt. Vi ser også en materiell utvikling i flere asiatiske land der udemokratiske regimer får æren for velstandsøkningen mens demokratiske verdier blir skadelidende. Slik er det en utfordring å hjelpe andre land til demokratisk utvikling parallelt med bedring av levekår.

Demokratiet har ingen knapp som kan slås av og på. Det kan i noen grad reguleres eller avreguleres gjennom lovverk, men den viktigste delen av en demokratisk kultur finnes inne i hodene og hjertene hos hver enkelt av oss. Demokratiet blir derfor vedlikeholdt eller svekket gjennom hverdagslivet, i lokalpolitikk og gjennom vår væremåte i arbeid og fritid. Denne utviklingen kan bare gå i riktig retning om hver enkelt bidrar.

Mitt personlige bidrag er deltagelse i lokalpolitikk, lagsarbeid og offentlig debatt. Jeg har stor glede av dette, og jeg føler meg som en del av et stort og viktig fellesskap. Etter hvert møte i Halden Venstre eller fylkeslaget tenker jeg på hvor fint det er når vidt forskjellige mennesker skaper noe sammen.

Med forventninger om en gledelig jul og en liberal framtid.

jul

Foto: M.A.Bjørkli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**