Innkalling årsmøte 2009

Iht normalvedtektene for lokallag i Venstre innkalles herved til årsmøte i Drammen Venstre mandag 12. januar 2009 kl 18.30 i Drammen rådhus. Oppmøte ved politikerinngangen på baksiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Agenda

1.Konstituering
Valg av møteleder
Valg av sekretær til å føre protokoll
Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

2. Årsmelding 2008.

3. Regnskap 2008

4. Fastsetting av kontigent for 2010

5. Budsjett 2009

6. Valg av tillitsvalgte
Leder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
To revisorer
Utsendinger til fylkesårsmøtet Buskerud Venstre 7. — 8. februar -09.

7. Behandle innkomne forslag

Frist for innsending av forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet er 5. januar -09 kl 15.00.

Knut Anders Berg
Leder

Tom Hedalen
Organisatorisk ansvarlig
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**