Kommunens næringspolitikk

Venstre er opptatt av at det skal være en god dialog mellom næringslivet i kommunen og kommunens politikere. Det er viktig for begge parter med informasjon og møteplasser. Her har kommunen en viktig rolle å fylle, står det i interpellasjonen fra Rissa Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Næringspolitikk i Rissa kommune

Rissa Venstre ønsker å sette kommunens næringspolitikk på dagsorden.
Vi vil be ordføreren ta initiativ til at det gjennomføres en næringspolitisk debatt i kommunestyret.

Vi er opptatt av at det skal være en god dialog mellom næringslivet i kommunen og kommunens politikere. Det er viktig for begge parter med informasjon og møteplasser. Her har kommunen en viktig rolle å fylle.
Vi vil be kommunen i samarbeid med Rissa Utvikling ta initiativ til å arrangere næringsforum en til to ganger i året. Her kan næringsaktører møtes, utveksle erfaringer og nye ideer kan skapes. “Morgendagens vinnere deler kunnskapen”, uttalte daværende næringsminister Grete Knudsen. La oss legge til rette for at dette kan skje.

Det er et stort behov for informasjon til kommunens politikere. Jeg vil be ordføreren ta initiativ til at det gjennomføres jevnlige møter (for eksempel frokostmøter) mellom Rissa Utvikling, kommunestyrets gruppeledere, ordfører, varaordfører og kommunens næringsliv. Her utveksles informasjon fra kommunen på det som angår næringsarbeid, og bedriftene får en arena hvor de kan presentere sine utfordringer og hva de er opptatt av.

I økonomiske nedgangstider, når det er utsikter til økt arbeidsledighet, bør Rissa kommune ha fokus på gründersatsing.
Vi ønsker også økt oppmerksomhet på kvinner som gründere. Kan en tenke seg at ett næringsforum som kommunen arrangerer kan ha kvinnelige gründere som tema?

Dette er noen av de sakene som Rissa Venstre er opptatt av når det gjelder kommunens næringspolitikk. Men det er viktig at saken kommer opp som tema i kommunestyret, slik at alle partier kan få fremme sine syn på det som skal være kommunens næringspolitikk i framtida.

Ordførerens svar var positivt, og han vil legge til rette for at det blir en debatt i kommunestyret.
Det har blitt arrangert et temamøte med næringslivet til stede, og dette skal utvikles videre. Her vil også kommunens politikere bli invitert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**