Må samle inn 700.000 kroner

(Fra Agderposten) Initiativtakerne til det planlagte sjøkrigsmonumentet i Grimstad starter i neste uke en innsamlingsaksjon for å finansiere prosjektet. – Jeg håper og tror at folk har penger å gi, tross finanskrisen. Det sier aksjonsutvalgets leder, Øystein Haga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein Haga toppkandidat

Foto: Jan Kløvstad

– Jeg tror at folk – nettopp i nedgangstider – vil støtte opp om de verdiene et sånn krigsmonument representerer. Jeg tror vi trenger det, sier Øystein Haga, og minner om at det fortsatt er mange sår og savn etter krigen.

– Dette blir trolig et av de siste krigsminnesmerkene som settes opp i Norge. Det er verdier vi løfter opp her, og jeg håper på en bred, folkelig støtte. Det er jo en fin sak, dette, sier han.

Kontaktet rederne

Det er Grimstad-mannen Kaare Dyvik (86) som har tatt initiativ til en «kulturhistorisk dugnad» for å få reist et minnemonument over krigsseilerne i Grimstad. Monumentet skal etter planen avdukes 17. mai 2010, og stå i vestre del av parken på sjøsiden av Sorenskrivergården.

– Det vil koste rundt 700.000 kroner å få satt opp monumentet, som skal lages av billedhogger Solveyg W. Schafferer.

Vi håper kommunen setter på plass steinen og lager området rundt til en liten minnelund, med en benk, blant annet, sier Haga.

I neste uke vil aksjonsutvalget offentliggjøre en appell om støtte til reisning av sjøkrigsmonumentet.

– Vi har allerede tatt direkte kontakt med og sendt appellen til redere og andre i distriktet som har vært engasjert i saken. Noen har jo også vært arbeidsgivere for krigsseilerne, sier Haga, som håper at så mange som mulig støtter saken.

– Jeg ser jo at det er litt uheldig med finanskrise, men for oss var det viktig å få begynt innsamlingen før jul. Et eventuelt overskudd vil gå til Sjømannsforeningen.

– På høy tid

I appellen heter det blant annet at minnesmerket ikke bare skal virke tilbakeskuende, men også tjene som en fremtidsrettet påminnelse om hva tap av friheten innebærer – og hva det koster å gjenvinne den.

– Det er en allmenn oppfatning at våre krigsseilere fikk dårlig behandling både under og etter siste krig. Det er på høy tid at de blir tilkjent den respekt og takknemlighet som vi i rettferdighetens navn skylder dem, heter det videre.

– Selv om det primært er et sted for krigsseilerne, håper jeg at minnelunden også kan være et sted hvor folk som har mistet noen på sjøen, vil sette seg ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**